Haags Koperkwartet

Haags Koperkwartet (Dutch version for English version please scroll down)

Het Haags Koperkwartet bestaat uit vier professionele musici die allen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag hebben gestudeerd. Met hun ruime podiumervaring kunnen zij als kwartet zelfstandig maar ook in samenwerking met kerkorgel en koor gevarieerde optredens verzorgen. Het kwartetrepertoire voor de bezetting van twee trompetten en twee trombones is uitermate geschikt voor kerkconcerten en bevat werken van de Renaissance tot hedendaagse composities. Voor buitenoptredens, concertzalen en andere festiviteiten heeft het kwartet ook een speciaal lichtklassiek repertoire.

MUSICI (vlnr)
Theo Hartman                     – trompet
Matthijs Valkenwoud           – trompet
Ledion-Leonidas Zhupali    – trombone
Cyril Scheepmaker              – bastrombone

Terug naar:
https://www.trompetnet.nl/po/tncbproductions

‘The Hague Brass Quartet’ consists of four professional musicians who all studied at the Royal Conservatory in The Hague. With their ample experience and skills they can perform as a brass quartet independently but also in cooperation with church organ and choir they can provide for interesting programs. The repertoire for brass quartet with two trumpets and two trombones is excellent for church concerts and contain works from the Renaissance till contemporary compositions. For outdoor concert events, concert halls, festivals and other festivities the quartet can perform a special light classic repertoire.

Back to:
https://www.trompetnet.nl/po/tncbproductions